Tel: +48 784 516 212

Zakres usług:

  • wsparcie w zakupie i sprzedaży gruntów inwestycyjnych oraz nieruchomości komercyjnych
  • komercjalizacja obiektów
  • analiza due dilligence nieruchomości
  • studia wykonalności
  • korygowanie sytuacji prawnej i formalnej nieruchomości ( procedury podziałów geodezyjnych, uzyskiwanie dostępów do drogi publicznej, itp.)

We współpracy z firmą Costa Project oferujemy również :

  • projektowanie obiektów komercyjnych ( parki handlowe, obiekty logistyczne, itd.)
  • weryfikacja dokumentacji projektowej
  • opracowywanie przedmiarów, kosztorysów oraz budżetów inwestycji
  • opracowanie harmonogramów realizacji inwestycji
  • kompleksowa organizacja przetargów na wykonawców robót

Pełen zakres usług Costa Project